czwartek, 20 czerwca 2024

czwartek, 20 czerwca 2024

Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 5 czerwca 2024 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu Internetowego (dalej „Portal”), dostępnego pod adresem https://www.informowani.pl.

1.2 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Informowani, zwany dalej „Administratorem”.

1.3 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników oraz przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

2. Rodzaj gromadzonych danych

2.1 Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników:

2.2 Administrator może również gromadzić dane statystyczne dotyczące korzystania z Portalu za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics. Dane te są zanonimizowane i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

3.1 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

4. Google Analytics i Google AdSense

4.1 Portal korzysta z usług Google Analytics i Google AdSense, które dostarczają Administratorowi dane statystyczne dotyczące ruchu na Portalu oraz umożliwiają wyświetlanie reklam.

4.2 Google Analytics i Google AdSense wykorzystują pliki cookies do gromadzenia danych. Użytkownik może zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

4.3 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google Analytics i Google AdSense można znaleźć w politykach prywatności tych usług:

5. Udostępnianie danych osobowych

5.1 Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług związanych z funkcjonowaniem Portalu, np. dostawcom usług hostingowych, analitycznych czy reklamowych.

5.2 Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych podmiotom trzecim.

6. Prawa Użytkownika

6.1 Użytkownik ma prawo do:

6.2 Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na Portalu.

7. Okres przechowywania danych

7.1 Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

8. Zmiany Polityki Prywatności

8.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Portalu.

9. Kontakt

9.1 W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@informowani.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 05.06.2024 r.