piątek, 19 lipca 2024

Etyka dziennikarska

W dobie zalewu informacyjnego i dynamicznego rozwoju technologii, rzetelność, obiektywizm oraz wiarygodność stają się kluczowymi wartościami w świecie mediów. Informowani.pl z pełną świadomością wagi tych wartości pragnie zapewnić swoim odbiorcom dostęp do informacji najwyższej jakości, opierając swoją działalność na solidnych fundamentach etyki dziennikarskiej.

Niniejszy dokument stanowi zbiór zasad, którymi kieruje się nasza redakcja, tworząc treści dla Państwa.

Wierzymy, że prawda jest fundamentem rzetelnego dziennikarstwa. Naszym priorytetem jest dostarczanie informacji zgodnych z faktami, popartych wiarygodnymi źródłami. Dążymy do zachowania neutralności w prezentowanych materiałach, wyraźnie oddzielając fakty od opinii. W przypadku publikacji publicystycznych, w których dopuszczalne jest wyrażenie subiektywnego punktu widzenia, jasno informujemy o tym czytelnika.

Działalność redakcji Informowani.pl opiera się na fundamencie niezależności. Jesteśmy wolni od wpływów politycznych, gospodarczych i ideologicznych. Nasze decyzje redakcyjne są niezależne i nie są uwarunkowane presją zewnętrzną. Nie reprezentujemy interesów żadnych partii politycznych, organizacji czy grup interesu.

Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do publikowanych treści, mając świadomość ich wpływu na opinię publiczną. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze materiały były rzetelne, wyważone i wolne od mowy nienawiści. Unikamy sensacji i manipulacji, stawiając na rzetelność i obiektywizm.

Wierzymy, że transparentność jest kluczowa dla budowania zaufania u czytelników. Dlatego jasno informujemy o źródłach naszych informacji, a w przypadku powiązań z wydarzeniami lub osobami opisanymi w artykułach, informujemy o tym czytelników. Jesteśmy otwarci na pytania i uwagi ze strony odbiorców, a także na konstruktywną krytykę.

W naszych publikacjach szanujemy godność każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, przekonań, orientacji seksualnej czy statusu społecznego. Unikamy stereotypizacji i dyskryminacji. Dbamy o prywatność bohaterów naszych materiałów, a informacje o życiu prywatnym publikujemy tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą zainteresowanych osób.

Rozwój sztucznej inteligencji otwiera przed dziennikarstwem nowe możliwości, ale i stawia nowe wyzwania etyczne. W redakcji Informowani.pl podchodzimy do AI z rozwagą i odpowiedzialnością, traktując ją jako narzędzie pomocne w pracy dziennikarskiej, a nie jako jej substytut.

Wykorzystujemy algorytmy AI do automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak transkrypcja czy tworzenie prostych notek prasowych. AI pomaga nam również w analizie danych i wyszukiwaniu informacji.

Pamiętamy jednak, że AI to tylko narzędzie, a ostateczna odpowiedzialność za treści publikowane na portalu spoczywa na dziennikarzach. Każdy materiał stworzony przy użyciu AI jest wnikliwie sprawdzany i redagowany przez doświadczonych dziennikarzy.

Zobowiązujemy się do stosowania AI w sposób etyczny i odpowiedzialny. Dokładamy wszelkich starań, aby algorytmy, z których korzystamy, nie zawierały uprzedzeń dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię czy inne czynniki.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z redakcją. Czekamy na Państwa opinie, sugestie, pytania oraz informacje, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się na naszym portalu. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiadać na wszystkie Państwa wiadomości w terminie do 24 godzin.

Wierzymy, że wierność tym zasadom pozwoli nam budować wiarygodność Informowani.pl i zapewnić naszym odbiorcom dostęp do rzetelnych, obiektywnych i wiarygodnych informacji.