czwartek, 20 czerwca 2024

czwartek, 20 czerwca 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kluczowe informacje i programy komitetów

W dniach 6-9 czerwca w różnych państwach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce głosowanie odbędzie się 9 czerwca, podczas którego Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1020 kandydatów.

3 czerwca 2024 o 14:48

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kluczowe informacje i programy komitetów

Alexis HAULOT/European Union

W dniach 6-9 czerwca w różnych państwach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce głosowanie odbędzie się 9 czerwca, podczas którego Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1020 kandydatów. Co istotne, o jeden mandat ubiega się średnio 19 kandydatów, a kobiety stanowią 47% wszystkich zgłoszonych, z największą reprezentacją na listach Lewicy.

Każdy komitet wyborczy mógł zgłosić w danym okręgu jedną listę kandydatów, liczącą od 5 do 10 osób. Kandydaci mogą startować tylko z jednej listy i w jednym okręgu.

10 maja, Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list wyborczych komitetów ogólnopolskich, które zgłosiły swoich kandydatów we wszystkich 13 okręgach w kraju.

  1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni-Polskie Stronnictwo Ludowe - lista nr 1

  2. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - lista nr 2

  3. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie - lista nr 3

  4. Komitet Wyborczy Polexit - lista nr 4

  5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska - lista nr 5

  6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica - lista nr 6

  7. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - lista nr 7

Koalicja Obywatelska (lista nr 5)

Koalicja Obywatelska zapowiada, że ich priorytetem jest zdobycie funduszy dla Polski, bezpieczeństwo kraju, dobra polityka senioralna oraz odbudowanie silnej pozycji Polski w UE. Planują powołanie stałej Komisji ds. Zdrowia oraz promowanie polityki senioralnej, w tym bonu senioralnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Koalicja wspiera transformację energetyczną zgodnie z pakietem Fit for 55 oraz Europejski Zielony Ład.

Prawo i Sprawiedliwość (lista nr 7)

Prawo i Sprawiedliwość podkreśla trwałość obecności Polski w UE, jednocześnie zaznaczając konieczność reformy Unii, by umożliwić państwom członkowskim suwerenne kształtowanie polityki. Partia sprzeciwia się wprowadzeniu euro, argumentując, że to zagroziłoby polskiej gospodarce i suwerenności. PiS odrzuca także unijny Zielony Ład oraz pakiet Fit for 55, promując program „Siedem razy tak”, który m.in. wspiera polską wieś.

Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni-Polskie Stronnictwo Ludowe (lista nr 1)

Trzecia Droga stawia na integrację europejską w zakresie bezpieczeństwa oraz przemysłu obronnego. Ich program „Siła Polaków w Europie” obejmuje m.in. polski atom jako źródło czystej energii, poprawę Zielonego Ładu oraz wsparcie transformacji energetycznej. Ugrupowanie wspiera unijną politykę klimatyczną, ale PSL sprzeciwia się ograniczaniu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi.

Lewica (lista nr 6)

Lewica proponuje zmniejszenie liczby wymaganych podpisów w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej oraz zwiększenie uprawnień Parlamentu Europejskiego. Ugrupowanie popiera ochronę klimatu i transformację energetyczną, promując publiczne inwestycje w technologie produkcji i obsługi samochodów elektrycznych i wodorowych.

Konfederacja Wolność i Niepodległość (lista nr 2)

Konfederacja sprzeciwia się Zielonemu Ładowi, paktowi migracyjnemu oraz dyrektywie budynkowej. Liderzy partii argumentują, że Zielony Ład prowadzi do wzrostu kosztów energii i życia oraz spowolnienia rozwoju Polski. Konfederacja krytykuje także wdrażanie działań związanych z ESG jako biurokratycznych i sprzecznych z interesami przedsiębiorców.

Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie (lista nr 3)

Bezpartyjni Samorządowcy również nie popierają unijnej polityki klimatycznej i pakietu Fit for 55. Podkreślają, że przepisy krajowe powinny mieć pierwszeństwo przed unijnymi, a wychowanie dzieci powinno opierać się na wartościach chrześcijańskich. Ugrupowanie sprzeciwia się wejściu Polski do strefy euro oraz Zielonemu Ładowi ze względu na jego przymusowy charakter i negatywne skutki dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Polexit (lista nr 4)

Polexit prezentuje daleko idący sceptycyzm wobec obecnej formy Unii Europejskiej, podkreślając, że UE powinna wrócić do koncepcji strefy wolnego handlu i przepływu ludzi, bez biurokratycznego panowania nad państwami. Ugrupowanie argumentuje, że obecna Unia zagraża suwerenności krajów członkowskich, a działania takie jak opłaty od emisji CO2 hamują rozwój Polski.

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego zapowiadają się jako istotne wydarzenie, które wpłynie na przyszłość Polski w strukturach UE. Każdy komitet prezentuje odmienne podejście do kluczowych kwestii, takich jak integracja europejska, polityka klimatyczna i suwerenność narodowa, co daje wyborcom szeroki wachlarz opcji do rozważenia.

Obserwuj nas w Google News

google-news

Przeczytaj również