piątek, 19 lipca 2024

Informowani, ale nie przez Sejm. Transparentność z opóźnieniem

Informowani, ale z opóźnieniem. Kancelaria Sejmu w końcu odpowiedziała na nasz wniosek o udostępnienie informacji ws. lotów posłów. Niestety, zamiast danych otrzymaliśmy informację o... przedłużeniu terminu. Czyżby transparentność na Wiejskiej była tylko pustym hasłem?

Informowani, ale nie przez Sejm. Transparentność z opóźnieniem
fot. Katarzyna Kwaczyńska/Kancelaria Sejmu

Redakcja portalu Informowani.pl złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Kancelarii Sejmu. Dotyczył on lotów posłów, a jego celem było zebranie danych do artykułu na temat ekologicznych postaw parlamentarzystów. Mimo upływu ustawowego terminu, Kancelaria Sejmu początkowo nie udzieliła odpowiedzi, nie przedstawiła uzasadnienia opóźnienia ani nie poinformowała o niemożności rozpatrzenia wniosku.

Jednakże, po publikacji artykułu, Kancelaria Sejmu przesłała do redakcji Informowani.pl odpowiedź o następującej treści:

„W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 czerwca 2024 r. Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu uprzejmie informuje, że w dalszym ciągu trwa analiza wniosku pod kątem możliwości jego realizacji. W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) informuję o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku. Ustosunkujemy się do przesłanego wniosku najszybciej, jak to będzie możliwe, w terminie nie dłuższym niż do 16 sierpnia 2024 r."

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych, styl życia i wybory polityków stają się przedmiotem publicznej debaty. W tym kontekście redakcja Informowani.pl postanowiła przyjrzeć się bliżej postawom polskich parlamentarzystów, skupiając się na ich podróżach lotniczych.

W celu uzyskania niezbędnych danych do artykułu, dziennikarze portalu 16 czerwca 2024 roku złożyli do Kancelarii Sejmu wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Wniosek dotyczył udostępnienia informacji na temat liczby lotów krajowych i zagranicznych, zrealizowanych przez posłów na koszt Sejmu RP.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W przypadku wniosku złożonego przez redakcję Informowani.pl, termin ten upłynął 1 lipca 2024 roku.

Mimo, że Kancelaria Sejmu ostatecznie odpowiedziała na wniosek redakcji, jej pierwotne milczenie budzi poważne wątpliwości. Po pierwsze, podważa zaufanie obywateli do instytucji państwowych i ich transparentności. Po drugie, utrudnia dziennikarzom wykonywanie ich obowiązków, czyli informowania społeczeństwa o sprawach publicznych. Po trzecie, uniemożliwia rzetelną analizę postaw posłów i ich wpływu na środowisko naturalne.

Ignorowanie wniosków o dostęp do informacji publicznej przez instytucje państwowe to niebezpieczny precedens. Obywatele mają prawo wiedzieć, jak działają instytucje publiczne i jak wydawane są ich pieniądze. Dziennikarze, jako reprezentanci społeczeństwa, mają prawo do uzyskiwania informacji na ten temat.

Redakcja Informowani.pl oczekuje na dostarczenie żądanych informacji w wyznaczonym terminie i będzie informować o dalszym rozwoju sytuacji.