piątek, 19 lipca 2024

Afera Collegium Humanum. Trzech rektorów zatrzymanych przez CBA

We wtorek, 25 czerwca, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało o postępach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w warszawskiej prywatnej uczelni Collegium Humanum.

Afera Collegium Humanum. Trzech rektorów zatrzymanych przez CBA
fot. CBA

We wtorek, 25 czerwca, Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało o postępach w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w warszawskiej prywatnej uczelni Collegium Humanum.

W ramach tego szeroko zakrojonego postępowania, funkcjonariusze zatrzymali trzy kolejne osoby, związane z prywatnymi uczelniami z Gdańska, Wrocławia i Torunia.

W dniach 19 i 24 czerwca zatrzymani zostali: Roman G., rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku; Rafał K., rektor i założyciel Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu; Grzegorz G., profesor Akademii Jagiellońskiej w Toruniu.

Według ustaleń śledztwa, zatrzymani wielokrotnie wręczali korzyści majątkowe członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Łączna wartość tych korzyści wynosiła co najmniej 630 tysięcy złotych.

Działania te miały wpływ na decyzje, opinie oraz stanowiska komisji wobec prywatnych uczelni wyższych.

Śledztwo prowadzi rzeszowska delegatura CBA, a nadzoruje je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Do tej pory, w ramach tego postępowania zatrzymano siedem osób, w tym rektora Collegium Humanum, Pawła C.

Zarzuty obejmują m.in. zorganizowaną grupę przestępczą oraz przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wydawanie fałszywych dyplomów ukończenia studiów podyplomowych.

Czynności procesowe były przeprowadzane na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz ich gabinety na uczelniach, zabezpieczając elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty przekupstwa oraz płatnej protekcji czynnej.

Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych oraz dozoru Policji z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami. Trzeci podejrzany objęty został poręczeniem majątkowym w wysokości 200 tysięcy złotych oraz dozorem Policji, również z zakazem kontaktów.

To już czwarta realizacja procesowa w ramach tego postępowania. CBA zapowiada kolejne działania, mające na celu pełne wyjaśnienie afery i pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych osób.