piątek, 19 lipca 2024

NIK kieruje do prokuratury sprawę przekopu Mierzei Wiślanej

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury w związku z budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

NIK kieruje do prokuratury sprawę przekopu Mierzei Wiślanej
fot. Wikimedia Commons

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury w związku z budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Kontrolerzy dopatrzyli się możliwości popełnienia przestępstwa, wskazując na przekroczenie uprawnień i wydawanie środków publicznych bez upoważnienia.

Zawiadomienia są efektem kontroli NIK dotyczących "planowania i realizacji budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Izba przeprowadziła je w Ministerstwie Infrastruktury oraz Urzędzie Morskim w Gdyni.

"W toku kontroli NIK ustaliła m.in., że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni do czasu aktualizacji programu w 2020 r. zaciągał zobowiązania w celu sfinansowania jego realizacji przekraczając o 157,7 mln złotych całkowity budżet programu, ze środków budżetu programu dokonywał wydatków na cele niesłużące jego realizacji, a istotną część skontrolowanych zadań inwestycyjnych realizował z naruszeniem zasad rzetelności, legalności, gospodarności i celowości" - czytamy w komunikacie NIK.

Oprócz skierowania sprawy do prokuratury, NIK złożyła również zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w związku z "dokonywaniem wydatków środków publicznych bez upoważnienia".

Według kontrolerów, ówczesny minister ds. gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk "nie określił w sposób realny niezbędnego zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji".

NIK zarzuca również resortowi, że w trakcie prac nad nowelizacją uchwały Rady Ministrów w latach 2019-2020 nie poinformował on gabinetu o tym, że "wartość inwestycji wzrośnie o ponad 100 proc. i tym samym straci ona uzasadnienie ekonomiczne".

"Minister, sprawując nadzór nad działalnością dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, nie podejmował interwencji mających na celu doprowadzenie do zgodności działań dyrektora Urzędu z przepisami obowiązującego prawa, świadomie akceptował takie działania, uzasadniając to racjonalnością postępowania, a nawet wprowadził dyrektora Urzędu w błąd" - twierdzi NIK.

W reakcji na zawiadomienia NIK, Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo w jednej ze spraw. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych wystąpił natomiast z wnioskiem o ukaranie do przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej.

Tymczasem rząd zapowiada już kolejne inwestycje związane z przekopem Mierzei Wiślanej. W marcu minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o planach sfinansowania toru wodnego przed portem w Elblągu. Prace pogłębiarskie mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.