piątek, 19 lipca 2024

Nowe ograniczenia na polsko-białoruskiej granicy

Od dzisiaj, 13 czerwca, wprowadzony został czasowy zakaz przebywania na ok. 60 km odcinku polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim.

Nowe ograniczenia na polsko-białoruskiej granicy
Straż Graniczna

Od dzisiaj, 13 czerwca, wprowadzony został czasowy zakaz przebywania na ok. 60 km odcinku polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim. Celem tej tzw. strefy buforowej jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, jak również funkcjonariuszom policji, straży granicznej i żołnierzom.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dotyczące wprowadzenia czasowego zakazu przebywania w określonym obszarze strefy nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią ukazało się w Dzienniku Ustaw w środę. Zakaz obowiązuje przez 90 dni.

Strefa zakazu obejmuje 60,67 km granicy w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Na odcinku 44,55 km obszar objęty zakazem ma szerokość 200 metrów od linii granicy państwowej, natomiast na odcinku 16,12 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa ma szerokość około 2 kilometrów. Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych, aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i turystów.

Przepisy dotyczące ochrony granicy państwowej określają, kto może przebywać na obszarze objętym zakazem przebywania. Należą do nich m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, osoby pracujące w strefie czy pobierające naukę, a także właściciele nieruchomości położonych w obszarze objętym zakazem. W uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowo komendant placówki straży granicznej może wydać zezwolenie na przebywanie na określony czas i na określonych warunkach w strefie. Dotyczy to m.in. dziennikarzy.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu ograniczenie obecności osób postronnych w rejonie działań służbowych, co ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom postronnym, jak i funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzom. Dodatkowo, ograniczenie aktywności w strefie ma na celu zmniejszenie działalności grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji.

Utworzenie strefy zapowiedział premier Donald Tusk po tragicznych wydarzeniach, kiedy to polski żołnierz został raniony nożem przez migranta i zmarł w ubiegły czwartek. Wczoraj odbył się jego pogrzeb. Wprowadzenie strefy ma na celu zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości i wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy.